Kategorie
publikacje

Utrzymanie ruchu w przemyśle spożywczym

12 kwietnia rozpoczyna się, organizowana przez bmp, XIV Konferencja Utrzymanie Ruchu w Przemyśle Spożywczym. Gospodarzem będzie PepciCo, a początek i koniec należą do… ocenaryzyka.pl!

Kategorie
publikacje

O czym musisz wiedzieć importując maszyny spoza Unii Europejskiej?

miejsce publikacji: Newsletter Klastra Silesia Automotive & Advanced Manufacturing, luty 2021, str. 27
autorzy: Angelika Ciecierska, Stanisław Hodur

Dynamiczny rozwój przemysłu i nowych technologii coraz częściej powoduje, że przedsiębiorcy sięgają po maszyny spoza Unii Europejskiej. Choć okoliczności i miejsce zakupu maszyn mogą być różne, to ostatecznie import wiąże się ze spełnieniem odpowiednich wymagań prawnych i technicznych przez importera i użytkownika. Niepoprawne zaplanowanie inwestycji prowadzi do nieporozumień i błędnych oczekiwań w stosunku do partnera biznesowego. Skupiając się na samej technologii produkcji, można stracić z oczu kwestie związane z bezpieczeństwem technicznym i aspektami formalnymi. Niestety, często problemy dostrzega się dopiero w momencie, kiedy maszyny trafiły już do fabryki i zostały oddane do użytku.

Kategorie
publikacje

Jakie środki ochronne są najlepsze?

miejsce publikacji: Promotor BHP 11-12/2020 (str. 68–70)

Właściwie dwa niezależne teksty:

  • o tytułowym doborze środków ochronnych oraz 
  • o praktycznej konieczności korzystania z pomocy doradców także w zakresie bhp.
Kategorie
publikacje

Wymagania minimalne dla maszyn — czy nadal są potrzebne?

miejsce publikacji: SUR 5/2020

Rok 2004, maj — otwarte granice, medialny entuzjazm i unijne prawo. Wśród wdrażanych przepisów znalazły się dyrektywa maszynowa1)98/37/UE zastąpiona wkrótce potem przez 2006/42/WE. określająca tzw. wymagania zasadnicze, a także jej niedoceniana siostra — dyrektywa narzędziowa2)89/655/EWG, obecnie 2009/104/WE. definiująca wymagania minimalne. Jak pamiętamy, wymagania minimalne dotyczyły starych maszyn, które na terenie UE znalazły się3)Ściśle – zostały wprowadzone do obrotu lub oddane do użytku. przed nami; od seniorów bowiem nie należy wymagać więcej niż niezbędne minimum. Natomiast nowe4)„Nową” w sensie prawnym byłaby też co prawda tokarka z 1930 roku, gdyby np. sprowadzić ją z Japonii w 2005 roku. maszyny to inna liga, tu nie ma miejsca na żaden minimalizm — mają spełniać najwyższe standardy bezpieczeństwa na miarę naszych europejskich aspiracji.

Przypisy[+]

Kategorie
publikacje

O jak oburęczne sterowanie

miejsce publikacji: ATEST 4/2020

Urządzenie sterowania oburęcznego (u.s.o.)1)Angielski termin “two hand control device” jest tłumaczony przez PKN jako „oburęczne urządzenie sterujące” (PN-EN 574) lub „urządzenie oburęcznego sterowania” (np. PN-EN ISO 12100). To drugie określenie wydaje się trafniejsze, wszak urządzenie rąk nie ma. jest popularnym środkiem ochronnym; na rynku dostępne są nawet gotowe pulpity, do zakotwienia lub przestawne. Równie popularne są, niestety, błędy przy jego stosowaniu, przez co zabezpieczenie to staje się zupełnie nieskuteczne.

Przypisy[+]

Kategorie
publikacje

Bezpiecznie — czyli jak?

miejsce publikacji: SUR nr 3/2018 (numer niedostępny na stronie czasopisma)

Miało być pięknie…

W grudniu 1989 r. Rada Europejska, w poczuciu odpowiedzialności za mieszkańców naszego kontynentu, przyjęła dyrektywy 391 i 392, które miały zapewnić zdrowie i bezpieczeństwo ludziom, zwierzętom i mieniu (ensuring the health and safety on their territory of their people and, where appropriate, of domestic animals and goods [2]). Dyrektywa 89/391/EWG doczekała się potomstwa w postaci tzw. dyrektywy narzędziowej (DN [5]), 89/392/EWG też ma się dobrze, w kolejnym wcieleniu znana jako dyrektywa maszynowa (DM [4]).